Branża spożywcza uzyska wsparcie w przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa ustawie o funduszach promocji produktów rolno- -spożywczych, którą wczoraj przyjął rząd. 1 lipca 2009 r. zostanie utworzonych siedem funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, dzięki którym poszczególne sektory tej branży będą mogły wykorzystać większe środki niż dotychczas.

Jak przekonują autorzy projektu, finansowanie wkładu własnego organizacji branżowych w kampaniach promocyjnych ze środków funduszy umożliwi poszczególnym sektorom wykorzystanie nawet czterokrotnie większych środków niż te zgromadzone tylko na rachunkach funduszy.

Członkowie komisji zarządzających funduszami mają być wybierani spośród przedstawicieli organizacji branżowych oraz izb rolniczych, co umożliwi szybkie reagowanie na wszelkie zmiany sytuacji rynkowej w danej branży. Projekt ustawy przewiduje powstanie funduszy promocyjnych: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, końskiego i owczego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, mięsa drobiowego, ryb oraz owoców i warzyw.