Nowy Prokurator Krajowy Edward Zalewski, to dotychczasowy szef wydziału ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej z Wrocławia - nadzorujący szeroko zakrojone śledztwo ws. korupcji w piłce nożnej. Zalewski zapewniał dziennikarzy, że śledztwo to pozostaje w rękach grupy "czterech znakomitych prokuratorów", i że jeszcze w tym roku planowane są w tej sprawie kolejne akty oskarżenia.

Jest też już nowy szef więziennictwa - został nim gen. Paweł Nasiłowski, a także sekretarz stanu Krzysztof Kwiatkowski (senator PO) i wiceminister Igor Dzialuk (wcześniej prokurator Prokuratury Krajowej). Na swoich stanowiskach pozostają wiceministrowie Zbigniew Wrona i Jacek Czaja, którzy zaczęli pracę na początku kadencji, jeszcze pod kierownictwem Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Z końcem lutego pracę w resorcie - co było wcześniej uzgodnione - zakończył wiceminister Łukasz Rędziniak.

Do kompletu, o którym mówił Czuma, brakuje jeszcze wiceministra z nominacji koalicyjnego partnera Platformy - PSL. Według Czumy, który potwierdził, że decyzja o nominacji należy do "bratniej partii koalicyjnej", PSL jeszcze nie wskazał kandydata.

Do niedawna za takiego uchodził Tadeusz Nalewajk, z zawodu weterynarz i zootechnik, b. wicestarosta pułtuski, a ostatnio wiceszef MSWiA. On sam mówił mediom, że będzie powołany 1 marca. Nalewajk odszedł z MSWiA w styczniu 2008 r., uzasadniając to wtedy sprawami osobistymi. Potem okazało się, że zwrócił się do sądu o autolustrację. W grudniu zeszłego roku, Sąd Okręgowy w Warszawie oczyścił go z podejrzeń agenturalności, co otworzyło przed nim możliwość powrotu do rządu.

Stanowiska w ministerstwie wakowały od 20 stycznia, kiedy to po samobójstwie w więzieniu Roberta Pazika - trzeciej osoby odpowiedzialnej za porwanie i śmierć Krzysztofa Olewnika - premier Donald Tusk odwołał Marka Staszaka z funkcji Prokuratora Krajowego, a do dymisji podał się minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski

Stanowisko stracił też odpowiedzialny za więziennictwo wiceminister Marian Cichosz (z rekomendacji PSL) i szef Służby Więziennej gen. Jacek Pomiankiewicz.