■  SĄD NAJWYŻSZY SPRAWDZA WAŻNOŚĆ WYBORÓW. Sąd Najwyższy 19 grudnia 2007 r. rozstrzygnie, czy październikowe wybory parlamentarne są ważne. Do Sądu Najwyższego wpłynęło w sumie 105 protestów wyborczych. Już wiadomo, że 51 spraw zostanie pozostawionych bez dalszego biegu. Część miała braki formalne, część wpłynęła po przewidzianych terminach, a w części podnoszone są zarzuty, których rozpatrzenie nie leży w kompetencji Sądu Najwyższego. Wyborcy skarżą się m.in. na niemożność głosowania na kandydatów bezpartyjnych, przedłużanie głosowania, niespójność przepisów z wytycznymi PKW i nieumieszczenie ich w spisie wyborców, a tym samym pozbawienie ich prawa do oddania głosu.

Więcej www.sn.pl

■  IPN OPUBLIKOWAŁ KATALOGI OSÓB PUBLICZNYCH. Instytut Pamięci Narodowej ujawnił wczoraj swe katalogi, które dotyczą europosłów, szefów NIK, NBP, Rady Polityki Pieniężnej, Prokuratorii Generalnej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Rzecznika Praw Dziecka i kancelarii - Prezydenta, Premiera, Sejmu oraz Senatu, a także prezydenckich ministrów. Według nowej ustawy lustracyjnej, która 15 marca weszła w życie, IPN miał w ciągu pół roku zacząć publikować katalogi osób pełniących funkcje publiczne, osób rozpracowywanych przez tajne służby PRL, funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa oraz osób zajmujących wysokie stanowiska w PRL.

Więcej www.ipn.gov.pl

■  SN O EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI. Zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego wierzyciel, który przyłączył się do postępowania egzekucyjnego, może powołać się wobec osoby trzeciej na skutki zajęcia nieruchomości tylko wtedy, gdy dokonano w księdze wieczystej wpisu o przyłączeniu lub złożono wniosek do zbioru dokumentów, chyba że osoba trzecia wiedziała o przyłączeniu. (sygn. akt III CZP 93/07).

Więcej www.sn.pl

■  ZGROMADZENIA ORGANIZOWANE SPONTANICZNIE. Obrońca mężczyzny oskarżonego o zorganizowanie nielegalnego protestu przeciwko budowie obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy, chce, aby Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w kwestii konieczności rejestracji zgromadzeń organizowanych spontanicznie. Taki wniosek w sprawie współprzewodniczącego Zielonych 2004, złożyła w poniedziałek przed Sądem Rejonowym dla Warszawy jego adwokat. Manifestacja odbyła się w lutym w Warszawie, na chodniku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Protest miał związek z wizytą u prezydenta Lecha Kaczyńskiego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso.

KR