OPINIA

FELIKS ZEDLER

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przepisy regulujące postępowanie naprawcze do tej pory były przepisami martwymi, bo zezwalały na prowadzenie tego postępowania tylko przedsiębiorcom, którzy na bieżąco płacą swoje długi, a tylko przewidują, że mogą być niewypłacalni. Nowelizacja ustawy dopuszcza umożliwienie przeprowadzenia postępowania naprawczego przez przedsiębiorców, którzy mają niewielkie zadłużenie, nieprzekraczające 10 proc. wartości księgowej firmy, a zwłoka ze spłatą zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy. Przedsiębiorcy z drobnymi zadłużeniami będą więc mieli szansę przeprowadzić postępowanie naprawcze zamiast upadłościowego. W projekcie zaproponowano, aby w takim wypadku sąd każdorazowo wyrażał zgodę na przeprowadzenie go. Umożliwi to większej liczbie przedsiębiorców przeprowadzenie postępowania naprawczego, restrukturyzację zobowiązań w drodze negocjacji z wierzycielami i odzyskanie zdolności konkurowania na rynku. Zadłużenie występuje już wówczas, gdy przedsiębiorca zapomni zapłacić faktury i wówczas nie może przeprowadzić restrukturyzacji firmy w ramach postępowania naprawczego, lecz musi wnioskować o upadłość. Złagodzenie restrykcji nie może jednak prowadzić do tego, aby niewypłacalny przedsiębiorca mógł brać udział w postępowaniu naprawczym zamiast upadłościowym. Projekt przewiduje, że przy niewielkim zadłużeniu na krótki termin sąd będzie mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości i zezwolić na prowadzenie postępowania naprawczego.