Postępowania naprawcze dłużnika

Nawet niewypłacalny dłużnik będzie mógł wszcząć postępowanie naprawcze i zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami. Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd na wniosek niewypłacalnego dłużnika może zezwolić na wszczęcie postępowania naprawczego.

Suma jego zobowiązań nie może jednak przekraczać 10 proc. wartości bilansowej ich majątku, a opóźnienie w ich regulowaniu trzech miesięcy. Postępowanie naprawcze przeprowadzone jest bez postawienia go w stan upadłości. Natomiast układ, który zawrze z wierzycielami, skontroluje sąd i ewentualnie go zatwierdzi.

Zmiana procedury nie zagraża interesom wierzycieli, bo sąd w ciągu 14 dni od złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego może zakazać wszczęcia go na przykład wówczas, gdy uzna, że przedsiębiorca naruszył procedury albo podał nieprawdziwe dane w dokumentach lub oświadczeniu.

REKOMENDACJE GP

Rozszerzenie możliwości prowadzenia postępowania naprawczego jest korzystne dla zadłużonych przedsiębiorców. Umożliwia im zawarcie układu z wierzycielami poza strukturami sądu i poza postępowaniem sądowym. Dłużnik nie będzie też postawiony w stan upadłości, co umożliwi mu zachowanie wiarygodności w oczach kontrahentów i wykorzystanie dodatkowych kontaktów handlowych, a jednocześnie skorzystanie ze wszystkich przywilejów, które wiążą się z wszczęciem postępowania naprawczego, bo z dniem wszczęcia postępowania naprawczego zawiesza się wykonywanie zobowiązań przedsiębiorcy i naliczanie odsetek, które są od nich należne - tłumaczy Jacek Stanisławski, prawnik z Kancelarii Olczyk & Kubicki.

5 grup wierzycieli przy głosowaniu nad układem

10 proc. majątku dłużnika nie mogą przekraczać długi przy naprawie firmy