Krajowa Rada Sądownictwa wydała komunikat w związku z obwieszczeniem o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ogłoszono, że do formalnego zgłoszenia kandydatury niezbędne będzie złożenie karty zgłoszenia oraz badań lekarskich, jednak wycofano wymóg składania wyboru stu spraw, w których orzekał sędzia oraz zaświadczenia z Instytutu Pamięci Narodowej.

Zmiana na przyśpieszyć proces weryfikacji kandydatów, ponieważ spodziewano się, że organizacje sędziów zamierzają zalać KRS przytłaczającą liczbą zgłoszeń, aby sparaliżować jej działanie. Miało to mieć na celu uniemożliwienie szybkiego wyboru nowego I Prezesa Sądu Najwyższego w miejsce prof. Małgorzaty Gersdorf, która przez znaczną część przedstawicieli środowiska prawniczego uważana jest za w dalszym ciągu osobą piastującą to stanowisko w związku z konstytucyjną gwarancją nieprzerywalności jej kadencji.

- To jest tylko komunikat, nie ma on mocy wiążącej. Każdy prawnik zna treść obowiązującej ustawy i wie, jakie dokumenty powinien dostarczyć – mówił Maciej Mitera, Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, nie rozwiewając wątpliwości.