Tak wynika z przedstawionych w środę statystyk luksemburskiego Trybunału, obejmujących okres od czasu wejścia Polski do UE do marca tego roku.

Ponadto cztery sprawy z powództwa KE zostały już zakończone - wszystkie przegraną Polski. To nic dziwnego - mówią źródła w trybunale - KE wygrywa bowiem ponad 90 proc. wszystkich wytoczonych przez siebie spraw przeciwko państwom UE, które łamią unijne prawo.

Większość spraw na wokandzie, bo aż dziewięć, KE wytoczyła Polsce w ubiegłym roku. To pokazuje, że minął już okres ulgowego traktowania nowych krajów członkowskich.

Wśród trwających spraw przynajmniej jedna może zakończyć się bez wyroku: w sprawie zezwolenia na budowę obwodnicy Augustowa (Polska sama wstrzymała budowę), o ile KE wycofa swój wniosek, co nieoficjalnie zapowiadała.

Źródła w Trybunale chwalą polskie sądy za aktywność. Polska przysyła stosunkowo wiele pytań prejudycjalnych (stanowiących podstawę do orzekania w analogicznych sprawach), np. o zgodność przepisów krajowych z unijnymi, i za każdym razem są one uznawane za godne odpowiedzi. Czego nie można powiedzieć o zapytaniach sądów z innych państw UE, które często nie dotyczą kompetencji luksemburskiego Trybunału.