PROBLEM CZYTELNIKA

EKSPERT WYJAŚNIA

ADAM JASIŃSKI

ekspert z Komendy Głównej Policji

Obecnie przeważa pogląd, że w takiej sytuacji mandat nie powinien być nałożony. Aby to wyjaśnić, należy poznać treść art. 1 prawa o ruchu drogowym, który określa, kiedy stosuje się jego przepisy. Zgodnie z jego postanowieniami, prawo o ruchu drogowym reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego. Jego przepisy mają zastosowanie również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi wtedy, gdy jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.

NASZA REKOMENDACJA

Droga, po której jechał czytelnik, miała charakter drogi wewnętrznej (niepublicznej). Brak ubezpieczenia ciągnika, jak również jego niezarejestrowanie, ze względów oczywistych nie stanowią zagrożenia dla ludzi korzystających z tego typu drogi. W związku z tym nie zachodziły okoliczności uzasadniające ukaranie naszego czytelnika mandatem.

Not. MONIKA BURZYŃSKA

Podstawa prawna

■ Art. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.).