Posypią się odroczenia

Brak szybkiego powołania na stanowisko sędziego może zrodzić problemy w wydziałach karnych sądów rejonowych. Asesorzy stanowią bowiem do tej pory trzon kadry orzeczniczej w wielu rejonach, a procedura karna nie pozwala na zmianę składu sądu w trakcie procesu.

- W takich sytuacjach skład orzekający będzie musiał podjąć decyzję w sprawie ewentualnego odroczenia rozprawy. Jeżeli okazałoby się, że asesor nie otrzymał nominacji do daty odroczenia, to przewodniczący wydziału będzie musiał zdecydować, czy zdjąć sprawę z wokandy, czy przydzielić ją innemu sędziemu ze wszystkimi tego konsekwencjami i koniecznością prowadzenia sprawy od początku - podkreśla Bartłomiej Przymusiński.

Ustanie powierzenia asesorom sądowym pełnienia czynności sędziowskich nie będzie równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy. Podobnie jak i dzisiaj będą mogli oni w tym czasie oczekiwać na zaproszenie do pałacu prezydenckiego, wykonując czynności referendarza sądowego. Nowością będzie wprowadzony ustawą o Krajowej Szkole limit czasu, na jaki będzie mogło nastąpić przedłużenie stosunku pracy. Będzie on wygasał za każdym razem po czterech latach od daty mianowania. Biorąc pod uwagę czasochłonne procedury nominacyjne, nowy przepis może zaprzepaścić szansę na powołanie niektórym asesorom. Na problem już od dawna zwracało uwagę Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, które przed kilkoma dniami wysłało list do prezydenta, apelując o szybkie nominacje osób znajdujących się w takiej sytuacji.

Trzeba mieć praktykę

Przepisy przejściowe ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa uprawniają do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego nie tylko asesorom, ale również osobom ze zdanymi egzaminami sędziowskimi i odpowiednią praktyką związaną z pracą w wymiarze sprawiedliwości. Od 5 maja 2009 r. będą to mogli robić prawnicy zatrudnieni na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego przez co najmniej dwa lata w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oprócz nich do egzaminu sędziowskiego będą mogły podejść także osoby bez ukończonej aplikacji sądowej czy prokuratorskiej. W stosunku do nich będzie obowiązywał jednak dłuższy, bo co najmniej sześcioletni okres zatrudnienia jako referendarz sądowy czy asystent sędziego.

Podstawa prawna

Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. nr 26, poz. 157).