Oświadczenie sędziego Józefa Iwulskiego o woli dalszego orzekania w Sądzie Najwyższym nie spełnia wymogów określonych w ustawie o SN - powiedział rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Iwulski ma o środy pełnić obowiązki I prezesa SN.

Sędzia Laskowski przyznał w rozmowie z TVN24, że nie czytał oświadczenia, które złożył prezydentowi sędzia Iwulski. "Wiem natomiast, że to jest oświadczenie, które nie spełnia wymogów określonych w ustawie. To nie jest ten wniosek, o którym mowa w ustawie, z zaświadczeniem lekarskim, kierowanym do prezydenta i jakby zawierający prośbę czy wniosek o przedłużenie możliwości orzekania. Pan Iwulski, powołał się na treść konstytucji i stwierdził, że zgodnie z tym przepisem i obowiązującą przedtem ustawą powinien orzekać do ukończenia 70. roku życia" - powiedział rzecznik SN.

Jak dodał, prezydent Andrzej Duda "zinterpretował" to oświadczenie "jako wniosek podobny do tych, które odpowiadają wymogom ustawy i przesłał do Krajowej Rady Sądownictwa". Według niego podobne w treści oświadczenia, jak sędzia Iwulski, złożyło kilku innych sędziów Sądu Najwyższego.

Sędzia Iwulski miałby - zgodnie z wolą prezydenta Andrzeja Dudy - pełnić obowiązki I Prezesa SN, ponieważ w stan spoczynku przeszła, z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego, dotychczasowa I Prezes prof. Małgorzata Gersdorf.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym sędziowie ci od 4 lipca, według ustawy, przestają pełnić swe funkcje. Mogą oni dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.

W SN na dzień 3 lipca będzie 73 sędziów, spośród których 27 ukończyło 65. rok życia.

Oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku - jak wcześniej informował zespół prasowy SN - złożyło 16 sędziów SN. Złożone oświadczenia mają jednak różną treść. Jak podawano, dla dziewięciu podstawę prawną stanowią regulacje ustawy o SN z dnia 8 grudnia 2017 r., natomiast w siedmiu oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP.