Szanowny pan Stanisław Rymar - prezes Naczelnej Rady Adwokackiej - raczył zauważyć w tekście z 13 listopada 2007 r., iż celem wszystkich prawników powinno dziś być budowanie nowoczesnego i sprawnego wymiaru sprawiedliwości. Moim zdaniem, z pola widzenia Pana Mecenasa umknął oczywisty fakt, iż wymiar sprawiedliwości pełni rolę służebną w stosunku do samej idei sprawiedliwości.

Codziennie media donoszą o problemach Polaków, którzy w obrocie prawnym sami sobie nie radzą. Bezduszność urzędów, rutyna i niesprawność wymiaru sprawiedliwości - czy to są faktyczne przyczyny codziennych problemów tysięcy Polaków?

Moim zdaniem nie. Winę za ten stan rzeczy ponosi obowiązujący system świadczenia pomocy prawnej, który w praktyce przekreśla gwarantowane każdemu Polakowi prawo do sprawiedliwości. To na elitach - w tym także na członkach władz korporacji prawniczych - ciąży obowiązek realizacji w praktyce konstytucyjnego zapisu o państwie sprawiedliwości społecznej. Także Trybunał Konstytucyjny, ferując wyroki w sprawach, w których w grę wchodzi prawo do sprawiedliwości każdego Polaka, winien tego prawa nie tracić z pola widzenia. Dotychczasowa praktyka pokazuje jednak zupełnie coś innego - w imię bliżej nieokreślonych interesów korporacji prawniczych prawo do sprawiedliwości dla każdego Polaka jest w praktyce unicestwiane, co jest oczywiście sprzeczne z ideą państwa prawa i sprawiedliwości społecznej - ideą stanowiącą fundament ustrojowy RP, jak i każdego nowoczesnego państwa europejskiego.

Potrzeba zmiany systemu świadczenia pomocy prawnej w chwili obecnej jest koniecznością. Obecny system świadczenia usług przez korporacje prawnicze nie sprawdza się. Jest niewydolny, przestarzały, zbyt drogi i zagraża interesom Polaków. System ten tworzy z prostej usługi dobro luksusowe, na które Polaków po prostu nie stać. Stowarzyszenie Doradców Prawnych, którego statutowym celem jest urzeczywistnienie i zapewnienie każdemu Polakowi sprawiedliwości, dostrzega ten problem i podejmuje działania, które mają doprowadzić do realizacji przyjętego celu.

Stowarzyszenie zdaje sobie sprawę, iż zmiana obecnego stanu rzeczy nie jest możliwa bez poparcia ze strony korporacji prawniczych. Stowarzyszenie jest gotowe do dyskusji o sposobach rozwiązania problemu rzeczywistego braku sprawiedliwości w codziennym życiu Polaków.

Zmiany - nie należy się oszukiwać - wymagają poświęcenia części przywilejów korporacji prawniczych w imię realizacji dobra wyższego - interesu każdego Polaka i urzeczywistniania martwych zapisów konstytucji; zapisów, które w życiu każdego Europejczyka są obecne. Naszym zdaniem powinny być obecne także w życiu każdego Polaka, nie tylko tego bogatego.

O tę gotowość do poświęceń w imię interesu publicznego i sprawiedliwości chciałbym zaapelować do elit - władz korporacji prawniczych: adwokatów i radców prawnych. Dla dobra Polski i Polaków, sprawiedliwości i prawa, któremu prawnik winien służyć.

WOJCIECH GAJOS

Stowarzyszenie Doradców Prawnych, Katowice