Na tworzenie lokali socjalnych gminy otrzymają od państwa dofinansowanie nawet do 50 proc. poniesionych kosztów budowy.
Sejm przyjął w czwartek wszystkie poprawki Senatu do uchwalonej 9 stycznia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Dofinansowanie na tworzenie lokali socjalnych zostało zwiększone do 30-50 proc. poniesionych kosztów na budowę, remont lub przebudowę budynków mieszkalnych. Wcześniej wynosiło ono od 20 do 40 proc.
- Nowelizacja powinna przyczynić się do zwiększenia zainteresowania samorządów uzyskaniem finansowego wsparcia z budżetu państwa dla przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla najuboższych - mówi Stanisław Kuroń, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.
Gminy mają budować domy komunalne i proponować wynajęcie mieszkania osobom z budynków o niskim standardzie. Opuszczone mieszkania zostaną zamienione na lokale socjalne dla najuboższych oraz dla oczekujących na eksmisję. Gminy będą mogły także korzystać z preferencyjnych kredytów krajowego funduszu mieszkaniowego, oprocentowanych w wysokości 1 proc., których spłata została wydłużona do 15 lat. Możliwe będzie refinansowanie kosztów zakupu lokalu przez gminę, jeżeli zostało to uczynione przed upływem 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wsparcie. Do kosztów przedsięwzięcia nie będzie można wliczać jednak kosztów uzbrojenia terenu. Dzięki poprawkom Senatu nowelizacja została rozszerzona. Towarzystwa budownictwa społecznego będą miały możliwość wynajmowania lokali mieszkalnych gminom, powiatom, związkom międzygminnym oraz organizacjom pożytku publicznego w celu prowadzenia przez nie w tych lokalach mieszkań chronionych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych dla nie więcej niż czternaściorga dzieci. Wprowadzono także możliwość dofinansowania z budżetu państwa związków międzygminnych, które będą tworzyły mieszkania chronione w lokalach mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwo budownictwa społecznego. Możliwa będzie także zmiana przeznaczenia noclegowni na dom dla bezdomnych oraz zmianę domu dla bezdomnych na noclegownię.
Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Wejdzie ona w życie 1 kwietnia 2009 r.
Podstawa prawna
• Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.