Kapitan, który zauważy na morzu wypadek mogący spowodować zanieczyszczenie albo rozlew oleju, musi przekazać o tym informacje do stacji brzegowej oraz do armatora statku.
Wczoraj Sejm zajął się nowelizacją ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Realizując dyrektywy unijne nakłada ona na kapitanów statków o polskiej przynależności i znajdujących się w polskich obszarach morskich oraz dyrektorów urzędów morskich dodatkowe obowiązki. Kapitanowie zostali zobowiązani do przekazywania informacji nie tylko o wypadkach, w których sami brali udział, lecz również o tych, które zauważyli i które mogą spowodować zanieczyszczenie lub rozlew oleju, a nawet zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska morskiego. Będą musieli również podejmować działania konieczne dla zapobieżenia i usunięcia zanieczyszczenia środowiska morskiego.
Natomiast na dyrektorów urzędu morskiego zostaną nałożone obowiązki zabezpieczania dowodów, gdy zanieczyszczenia spowodował obcy statek przebywający w polskim porcie, w bazie przeładunkowej, na polskim morzu terytorialnym albo na polskich wodach wewnętrznych.