Sędzia Leszek Mazur z Sądu Okręgowego w Częstochowie pokieruje pracami Krajowej Rady Sądownictwa.

W głosowaniu podczas posiedzenia KRS oddano 23 głosy, w tym dwa nieważne. Mazur dostał 16 głosów, druga kandydatka Teresa Kurcyusz-Furmanik - pięć. Po głosowaniu sędzia Mazur podziękował za zaufanie. - To dla mnie zaszczyt, ale jeszcze bardziej obowiązek - powiedział.

Z danych opublikowanych wcześniej na stronie Sejmu wynika, że Leszek Mazur urodził się w 1962 roku w Zawierciu. Studia ukończył w 1986 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów w latach 1986-1987 przez 1,5 roku był zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po odejściu z uczelni odbył etatową aplikację sądową w latach 1988-89 w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Następnie, w latach 1990-1993 pełnił funkcję asesora, potem sędziego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Częstochowie. W latach 1994-2003 objął funkcję przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie. Od marca 2003 do listopada 2004 r. Mazur został oddelegowany do do Wydziału Cywilnego i Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Częstochowie, od listopada 2004 r. był sędzią w Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego sądu.

Prezes częstochowskiego SO Rafał Olszewski w opinii na temat Mazura podkreślił, że sędzia orzekał w szeregu spraw doniosłych społecznie, m.in. dotyczących "tzw. spółek nomenklaturowych, w których skazani zostali byli: kierownicy wydziałów geodezji, spraw lokalowych, oraz wiceprezydent Częstochowy". I dodał: "Wobec sędziego L. Mazura nie było nigdy prowadzone postępowanie dyscyplinarne ani wyjaśniające, nie udzielano mu wytyków. Kultura urzędowania nie budziła zastrzeżeń przełożonych. Nie formułowano wobec niego negatywnych ocen w protokołach lustracji i wizytacji. W roku 1997 Krajowa Rada Sądownicza złożyła sędziemu L. Mazurowi pisemne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu Konferencji Europejskich Rad Sądowniczych w Warszawie."