Tylko do warszawskich sądów wpłynie w najbliższym czasie ponad 100 pozwów za nieskuteczne działania i zbyt opieszałą walkę władz z zanieczyszczeniami
Jeszcze przed świętami pisma z zarzutami o naruszenie dóbr osobistych skierowały do sądów dwie osoby publiczne – mieszkańcy Warszawy i Krakowa. Pozwani: stołeczny ratusz i Skarb Państwa.
„Powód żąda ochrony takich dóbr, jak: możliwość korzystania z walorów nieskażonego środowiska naturalnego, prawo do ochrony życia prywatnego, prawo do wolności, prawo do prywatności i poszanowania miejsca zamieszkania” – czytamy w pozwie, do którego dotarł DGP. Jego autorzy z Kancelarii Radcy Prawnego Radosława Górskiego zapowiadają, że na tych dwóch przypadkach się nie skończy. Coraz bardziej dający się we znaki ludziom smog sprawił, że chętnych do wytoczenia sądowych dział przeciwko samorządom i administracji centralnej szybko przybywa.