Koman dodał, że dotychczas do TK nie wpłynęły stanowiska uczestników postępowania. "Termin rozstrzygnięcia sprawy nie został wyznaczony. Wszelkie dotychczasowe spekulacje dotyczące terminu nie pochodziły od składu orzekającego. (...) W sprawie odbywają się narady wyznaczane przez przewodniczącą składu" - zaznaczył. W końcu lutego w mediach pojawiały się ogólne informacje, iż TK zajmie się nowelizacją o IPN "najwcześniej za dwa miesiące".

Wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o IPN prezydent skierował w trybie kontroli następczej. Nowelę prezydent podpisał 6 lutego. Wniosek Andrzeja Dudy wpłynął do TK 14 lutego. Nowelizacja weszła w życie 1 marca.

Wniosek prezydenta dotyczy głównie przepisu, który wprowadza kary grzywny lub do 3 lat więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką.

Prezydent podkreślał, że każdy obywatel powinien być w stanie zrekonstruować zasadnicze znamiona czynu zabronionego. "Jednostka nie powinna być w stanie niepewności co do tego, czy pewne zachowanie stanowi czyn zabroniony" - głosi wniosek. Ponadto prezydent podniósł kwestię wolności słowa. "Stosowanie regulacji prawnej przewidującej odpowiedzialność karną za przypisywanie Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu popełnionych zbrodni nie może zagrażać świadectwu prawdy o Holokauście oraz swobodzie wypowiedzi gwarantowanej przez Konstytucję, także wówczas, gdy wypowiedzi te są kontrowersyjne" - czytamy w tym wniosku.

Prezes TK Julia Przyłębska mówiła PAP w drugiej połowie lutego, że do sprawy wyznaczony został skład sędziowski. "Przewodniczącą składu jest prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą sędzia Andrzej Zielonacki, a do uzupełnienia składu wskazani zostali sędziowie: Michał Warciński, Zbigniew Jędrzejewski i Grzegorz Jędrejek" - informowała.

Uczestnikami postępowania przed TK są Sejm i prokurator generalny. Posiedzenie sejmowej komisji ustawodawczej, na którym komisja ta ma zająć się zaopiniowaniem sprawy prezydenckiego wniosku do TK wyznaczono na czwartek. "Stanowisko prokuratora generalnego w tej sprawie jest opracowywane" - mówiła natomiast PAP kilka dni temu rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Nowelizacja ustawy o IPN wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela, USA i Ukrainy. Zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas rozmowy szefa polskiego rządu z premierem Izraela, zostały powołane zespoły ds. dialogu prawno-historycznego Polski i Izraela. Do pierwszego spotkania zespołów doszło w Jerozolimie na początku marca. (PAP)