KONFERENCJE

■  Konferencja płockiego oddziału Iustitia

Oddział Płocki Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zorganizował konferencję w Sądzie Okręgowym w Płocku pod hasłem Niezawisłość i immunitet w stanie zagrożenia?... Tematem konferencji były rozważania prawników na temat niezawisłości sędziowskiej i immunitetu, zwłaszcza na kanwie ostatnich wydarzeń w kraju. W dyskusji panelowej wzięli udział przedstawiciele innych stowarzyszeń i środowisk prawniczych. Wykład wygłosił psycholog i filozof specjalista ds. szkoleń z zakresu psychologii w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

KANCELARIE

■  Kancelaria KPT Doradcy Podatkowi poszerzyła skład

Do grona pracowników kancelarii KPT Doradcy Podatkowi w listopadzie dołączyli Maciej Grochulski i Ewa Sarnowicz. Maciej Grochulski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW. Przed podjęciem pracy w KPT Doradcy Podatkowi wieloletni pracownik merytoryczny Izby Skarbowej w Warszawie, a następnie kierownik Działu VAT jednego z tzw. dużych urzędów skarbowych. Od początku pracy zawodowej specjalizuje się w tematyce VAT. Trener podatkowy i wykładowca podczas seminariów oraz szkoleń dotyczących podatków pośrednich. Autor licznych publikacji w prasie fachowej z zakresu VAT oraz ogólnego prawa podatkowego i postępowania podatkowego. Ewa Sarnowicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również podyplomowe studia typu LL.M. w zakresie prawa międzynarodowego i porównawczego w Chicago Kent-College of Law. W kancelarii zajmuje się międzynarodowym prawem podatkowym oraz transfer pricing.

■  Nowy prawnik w GLN

Warszawskie biuro Kancelarii Prawnej GLN poszerzyło zespół prawników. Do zespołu prawników w departamencie arbitrażu i sporów sądowych dołączył Krzysztof Ciepliński. Obecnie przygotowuje dyplom Master 2 w Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Uniwersytetu w Poitiers. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał pracując w kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych oraz nieuczciwej konkurencji, oraz specjalizuje się w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych.

■  Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy z nowym prawnikiem

Do grona pracowników kancelarii Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy dołączył dr Jacek Jastrzębski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej - ze specjalnością Finanse Międzynarodowe. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Prawa Rynku Kapitałowego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW. Jest autorem i współautorem przeszło trzydziestu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego. W kancelarii dr Jastrzębski zajmuje się głównie problematyką prawa umów, prawa odszkodowawczego i prawa papierów wartościowych.

SZKOLENIA

■  Szkolenia zielonogórskiej OIRP

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze w Ośrodku Wypoczynkowym Leśnik w Łagowie organizuje szkolenia. Tematem pierwszego z nich będą Koszty sądowe. Wykładowcą będzie Zbigniew Skowron, sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Drugie szkolenie to Kodeks etyczny radców prawnych. Wykładowcą będzie Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Szkolenia odbędą się w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2007 r.

■  Częstochowska delegatura OIRP w Opolu organizuje szkolenie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu, Delegatura w Częstochowie organizuje szkolenie, które odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2007 r. (piątek-sobota) w ośrodku Hutnicza Radość w Jastrzębiu k/Poraja.

Tematem szkolenia będzie Postępowanie w sprawach wieczystoksięgowych.

Na szkoleniu zostaną też przedstawione informacje o VIII Krajowym Zjeździe Radców Prawnych. Wykładowcą będzie sędzia Sądu Najwyższego pani Helena Ciepła.

■  Szkolenie we Wrocławiu

Rada OIRP we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne w siedzibie Izby przy ul. Włodkowica 8 we Wrocławiu w dniu 29 listopada 2007 r. na temat: Prawo Wspólnotowe - nowe tendencje w orzecznictwie ET.

NOWI SĘDZIOWIE

■  Nowy skład Trybunału Stanu

Sejm wybrał 16 nowych członków Trybunału Stanu. Wybrano również dwóch zastępców przewodniczącego. Wybranymi kandydatami na zastępców przewodniczącego Trybunału są Stanisław Rymar, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, oraz wrocławski adwokat i obecny członek Trybunału Andrzej Grabiński. Przypomnijmy, że sędziami Trybunału zostali: adwokat z Wrocławia Lech Adamczyk; obecny zastępca przewodniczącego TS Kazimierz Barczyk; adwokat i była senator Anna Bogucka-Skowrońska; obecny wiceminister sprawiedliwości Andrzej Duda; profesor prawa z Warszawy Ewa Gruza; doktor habilitowany nauk prawnych z Białegostoku Dariusz Kijowski; radca prawny, były wiceminister sprawiedliwości Sylweriusz Królak; profesor prawa, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski; adwokat ze Śląska Janusz Margasiński; komisarz wyborczy w Warszawie Józef Medyk; adwokat z Gdańska Roman Nowosielski; prawnik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Krystyna Pawłowicz; profesor prawa Andrzej Jan Szwarc; sędzia z Tarnowskich Gór, były poseł Krzysztof Śmieja; obecny zastępca przewodniczącego TS Jarema Trzebiński i łódzki adwokat Andrzej Wosiński.

■  Zmiany w obsadzie funkcji prezesów sądów okręgowych:

- od 1 X 2007 r. prezesem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu jest pani sędzia Wiesława Sech;

- od 29 X 2007 r. prezesem Sądu Okręgowego w Ostrołęce jest pani sędzia Marta Truszkowska.

■  Zmiany w obsadzie funkcji prezesów sądów rejonowych:

- od 1 X 2007 r. prezesem Sądu Rejonowego w Tczewie jest pani sędzia Elżbieta Cichon;

- od 1 X 2007 r. prezesem Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem jest pani sędzia Joanna Modzelewska;

- od 12 X 2007 r. prezesem Sądu Rejonowego w Tychach jest pani sędzia Ewa Modrzejewska-Gumułka;

- od 25 X 2007 r. prezesem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim jest pani sędzia Renata Kubiak;

- od 1 XI 2007 r. prezesem Sądu Rejonowego w Bochni jest pani sędzia Małgorzata Chołda (II. kadencja);

- od 6 XI 2007 r. prezesem Sądu Rejonowego w Legnicy jest pan sędzia Zbigniew Maćków;

- od 10 XI 2007 r. prezesem Sądu Rejonowego w Wolsztynie jest pani sędzia Beata Brachmańska.

KONFERENCJE

■  Konferencja w Krakowie

Sędziowie sądów apelacyjnych z Niemiec, Słowacji i Litwy przyjechali do Krakowa na zaproszenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Przez trzy dni w budynku krakowskiego sądu odbywała się tam konferencja pt. Europejski model postępowania w sprawach gospodarczych. Celem konferencji było wyeksponowanie wspólnych elementów postępowania w sprawach gospodarczych w prawie państw uczestniczących w konferencji. W trakcie konferencji zostały poruszone także zagadnienia mogące mieć znaczenie na tle rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 44/2001/WE w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

■  Konferencja naukowa

Katedra Socjologii Prawa WPiA UW oraz Zarząd Sekcji Socjologii Prawa PTS 24 listopada 2007 r. organizują konferencję naukową I Ogólnopolskie Forum Socjologów Prawa: Prawo a zmiany społeczne - stare i nowe wyzwania.