Przestawiamy zmiany przyjęte przez Sejm 1 marca 2018 r.

● Zgłoszenie urodzenia dziecka przez internet
Umożliwi to zmiana prawa o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z uchwalonymi przepisami rodzice będą musieli wypełnić specjalny dokument elektroniczny, a po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego otrzymają odpis aktu urodzenia, powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu. Nowelizacja umożliwi też służbom elektroniczny dostęp do informacji z rejestru stanu cywilnego oraz uzyskiwanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z urzędu. Ustawa trafi teraz do Senatu.