Upłynął termin, do którego mogli się zgłaszać kandydaci na komisarzy wyborczych; do MSWiA wpłynęły 722 zgłoszenia - poinformował resort. Wśród osób, które posiadają wyższe wykształcenie prawnicze i są zainteresowane pełnieniem funkcji komisarza wyborczego, jest m.in. 119 sędziów.
Reklama

W komunikacie przypomniano, że proces przyjmowania zgłoszeń kandydatów na komisarzy wyborczych zakończył się w poniedziałek 26 lutego; to właśnie do tego dnia swoje aplikacje mogli przesyłać sędziowie (pozostali kandydaci musieli to zrobić w terminie o tydzień krótszym).

Według MSWiA wśród kandydatów na komisarzy wyborczych są m.in. adwokaci (78), radcowie prawni (120) i sędziowie (119). Łącznie do MSWiA wpłynęły 722 zgłoszenia od kandydatów, część z nich nie spełniła jednak wymagań formalnych - czytamy w komunikacie resortu.

Przypomniano, że w dniach 24 oraz 25 lutego Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował bezpłatne szkolenie dla kandydatów na komisarzy, a 3 marca w Warszawie odbędzie się egzamin ze znajomości prawa wyborczego. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu mogły rejestrować się drogą elektroniczną do 28 lutego.

Jak podkreśla resort, jedynie sędziowie, którzy są lub byli komisarzami wyborczymi, albo pełnili inne funkcje związane ze stosowaniem prawa wyborczego, nie muszą przystępować do egzaminu.

Resort spraw wewnętrznych zaznaczył, tez, że z dniem 31 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie zmian w niektórych ustawach w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zmianie uległ sposób powoływania komisarzy wyborczych.

Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Komisarze wyborczy będą zarządzać druk kart do głosowania; będą także zwierzchnikami urzędników wyborczych. Od 1 stycznia 2019 roku to komisarze będą dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.