Dodała, że Krzysztofowi G. postawiono łącznie siedem zarzutów, w tym cztery o charakterze korupcyjnym i trzy dotyczące nakłaniania do poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Zarzuty dotyczą okresu od lipca 2001 r. do listopada 2003 r., kiedy oskarżony pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w ZOZ w Skarżysku- Kamiennej. "W związku z pełnieniem tej funkcji Krzysztof G. przyjął od przedstawicieli firmy Johnson&Johnson Poland korzyści majątkowe w łącznej kwocie ponad 22 tys. zł w zamian za preferowanie przy zakupie materiałów medycznych tej firmy" - wyjaśniła rzeczniczka.

Pieniądze przekazywane były na podstawie fikcyjnych faktur wystawianych przez właścicielkę i pracowników Agencji Turystycznej "Terra Travel" ze Skarżyska-Kamiennej. "Faktury poświadczały wykonywanie przez Krzysztofa G. dla firmy Johnson&Johnson szkoleń, zjazdu i seminarium dla lekarzy, które w rzeczywistości nie odbyły się" - dodała Chrabąszcz.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb powiedział w piątek PAP, że szefowa tego resortu Ewa Kopacz liczy na szybkie rozstrzygnięcie tej sprawy przez sąd.

"Poświadczyli nieprawdę w czterech fakturach VAT wystawionych za usługi świadczone rzekomo przez Krzysztofa G."

"Podkreślamy, że te zarzuty, które zostały postawione panu posłowi G. dotyczą okresu przed jego pracą w Ministerstwie Zdrowia. Nie znamy materiałów dowodowych, nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w wyjaśnianie tej sprawy, nic więcej nie możemy powiedzieć" - dodał Gołąb.

Aktem oskarżenia objęto również właścicielkę agencji turystycznej Joannę Ć., dyrektora agencji Andrzeja G. i byłą pracownicę Katarzynę K.

Joanna Ć. i Andrzej G. zostali oskarżeni o cztery przestępstwa polegające na udzielaniu pomocy Krzysztofowi G. w przyjęciu korzyści majątkowych.

"Poświadczyli nieprawdę w czterech fakturach VAT wystawionych za usługi świadczone rzekomo przez Krzysztofa G." - wyjaśniła rzeczniczka.