W wieku 64 lat zmarł prof. Ryszard Małajny - związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn politycznych i prawnych oraz prawa wyznaniowego - poinformował w piątek Wydział Prawa i Administracji katowickiej uczelni.

Profesor przez wiele lat kierował Katedrą Porównawczego Prawa Konstytucyjnego i Doktryn Politycznych oraz Prawnych, a także Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Należał do najbardziej znanych postaci tego wydziału.

Prof. Małajny był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; w 1978 r. został doktorem nauk prawnych, a osiem lat później doktorem habilitowanym. W 1994 r. został profesorem nauk prawnych, a w 2000 r. profesorem zwyczajnym.

Był autorem wielu publikacji m.in. na temat ustroju Stanów Zjednoczonych, a także polskiego konstytucjonalizmu i prawa konstytucyjnego. Należał do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. W 2014 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarły profesor należał do najbardziej charakterystycznych postaci wydziału prawa katowickiej uczelni - był pasjonatem wojskowych mundurów (np. amerykańskich, ale także austriackich, niemieckich i polskich), w których często przychodził również do pracy. Był autorem wielu zapadających w pamięć, błyskotliwych powiedzonek, dzięki którym studenci lubili jego wykłady, ale i łatwiej przyswajali wiedzę.

"Człowiek może zachować koncentrację przez maksymalnie 45 minut. Jeśli więc mam 5 godzin wykładu z tymi samymi ludźmi, to przecież by chyba oszaleli, gdybym go jakoś nie ubarwił" - mówił kilka lat temu profesor w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Studenci przekazywali sobie również stworzone przez prof. Małajnego "przykazania egzaminacyjne" - radził w nich m.in. by student rozmawiał z egzaminatorem "jak uczeń z mistrzem, a nie jak Polak z Polakiem". "Oblawszy egzamin, nie wiń za to egzaminatora, lecz siebie. Pamiętaj, że to nie on cię oblał, tylko to ty oblałeś" - głosiło inne przykazanie. Profesor był także ekspertem, chętnie dzielącym się swoją wiedzą z dziennikarzami.