O tym, jaki budynek może powstać na danym terenie, decyduje zawsze gmina w miejscowym planie zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy. Przed rozpoczęciem prac nie jest już konieczne odrolnienie gruntu. Nadal wymagane jest jednak pozwolenie na budowę, które wydaje starosta.
Prowadzenie inwestycji budowlanych wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów, z których najważniejsza jest ustawa - Prawo budowlane oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pierwsza z nich określa zadania i obowiązki uczestników procesu budowlanego, wykaz dokumentów, które są wymagane, by inwestycja była legalna, oraz obowiązki inwestora i nadzoru budowlanego przy oddawaniu obiektu do użytkowania. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje natomiast, jakiego rodzaju budynki mogą powstać na określonym terenie i kiedy organ gminy może wydać decyzję o warunkach zabudowy.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP