16 osób zostało oskarżonych o wyłudzenie kredytów i pożyczek bankowych na kwotę ok. 110 mln zł. Oskarżeni mieli posługiwać się sfałszowanymi i nierzetelnymi dokumentami. Łącznie usłyszeli 2669 zarzutów.

Akt oskarżenia w tej sprawie, zawierający ponad 4,2 tys. stron, został już skierowany do poznańskiego Sądu Okręgowego. Postępowanie prowadzone było przez funkcjonariuszy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Biuro prasowe Prokuratury Krajowej poinformowało we wtorek, że oskarżonym, poza wyłudzeniami, zarzucono także udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwóm osobom kierowanie nią. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że grupa działała w latach 2005–2012 i specjalizowała się w "przestępczości przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz dokumentom".

"Działalność grupy polegała na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych. Sprawcy umożliwiali także innym osobom, wykorzystując założoną dla tego celu Kancelarię Doradców Finansowo-Inwestycyjnych w Poznaniu, pozyskiwanie różnego rodzaju produktów bankowych w znacznych, nierzadko wielomilionowych kwotach, poprzez zawieranie umów kredytowych z oddziałami banków zlokalizowanych głównie na terenie Poznania, ale także w innych miejscowościach kraju" – podkreślono w komunikacie PK.

Jak wskazano, kredyty i pożyczki uzyskiwane były przy wykorzystaniu podrobionych i nierzetelnych dokumentów, "wykazujących rzekomo znaczące dochody osiągane przez kredytobiorców, sfałszowane zeznania podatkowe, sfałszowane opinie bankowe, sfałszowane historie obrotów na kontach bankowych, sfałszowane księgi przychodów i rozchodów, czy też akty notarialne, które były załączane do wniosków kredytowych".

Kwota wyłudzeń, jakich miała dokonać grupa to ok. 110 mln zł. Wobec 16 oskarżonych osób sformułowano łącznie 2669 zarzutów.

Aktualnie oskarżeni objęci są dozorem policji. Zastosowano wobec nich także poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju. W odniesieniu do dwóch oskarżonych, na ich nieruchomościach dokonano zabezpieczenia roszczeń wynikających z postępowania karnego.