W piątek posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, o co wnioskował klub Lewicy. Posłowie Lewicy krytykowali przede wszystkim przepis o wprowadzeniu tzw. bezwzględnego dożywocia, bez szansy wcześniejszego zwolnienia np. po 30 latach.

Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 46 posłów, przeciw było 329, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt trafił do dalszych prac w sejmowej komisji.

Projekt, autorstwa PiS, zakłada m.in. możliwość orzekania przez sądy karne o pozbawieniu praw rodzicielskich osoby, wobec której proces się toczy. Według autorów projektu, sądy rodzinne (w których kompetencjach są takie decyzje - PAP) robią to zbyt późno.

Projekt przewiduje również m.in. upublicznienie przez sąd danych skazanego za przestępstwo pedofilskie, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z interesem pokrzywdzonego. W propozycji zmian zawarto też m.in. przepis dotyczący karania za tzw. pozytywną pedofilię, czyli przekonywanie, że kontakty seksualne z dziećmi nie muszą ich krzywdzić.

Projekt zakłada, że skazanie za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności nie będzie podlegać zatarciu bez względu na rodzaj orzeczonej kary i bez względu na to, czy kara została warunkowo zawieszona.

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad innymi projektami zmian w prawie dotyczących zwalczania pedofilii. W grudniu wszystkie kluby opowiedziały się za rządową propozycją nowelizacji Kodeksu karnego, przewidującą zaostrzenie kar za przestępstwa pedofilskie i farmakologiczne leczenie pedofilów.

Rządowy projekt przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane wobec osób poniżej 15. roku życia (gwałt pedofilski) lub członków najbliżej rodziny (gwałt kazirodczy).

Zgodnie z projektem rządowym o potrzebie leczenia pedofila ma decydować sąd na sześć miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary. W przypadku gwałtu na osobie poniżej 15. roku życia lub osoby najbliższej umieszczenie w zakładzie zamkniętym lub skierowanie na leczenie ambulatoryjne ma być obligatoryjne.

Z kolei projekt zgłoszony przez Lewicę zakłada karanie propagowania tzw. pozytywnej pedofilii.

Oba projekty Sejm skierował w połowie grudnia do dalszych prac w sejmowej komisji.