Za przyjęciem nowelizacji głosowało 271 osób, przeciw były 4; 176 wstrzymało się od głosu.

W myśl nowelizacji, założenia przepisów powstające w poszczególnych ministerstwach będą trafiały na posiedzenia Rady Ministrów. Następnie rząd będzie zatwierdzał takie założenia, po czym Rządowe Centrum Legislacji (RCL) przystąpi do pisania projektu ustawy.

Po wejściu w życie uchwalonych dziś zmian legislatorzy z RCL, pisząc projekt, nie będą mogli wykroczyć poza to, co będzie sformułowane w założeniach przyjętych przez rząd.

Premier Donald Tusk przekonywał w listopadzie - po tym, jak rząd przyjął projekt nowelizacji - że zaproponowane zmiany w procesie legislacyjnym są "przełomowe, jeśli chodzi o sposób stanowienia prawa", pomogą uniknąć "pewnych niedoskonałości" i zaoszczędzą "sporo czasu".

Teraz nowelizacja trafi do Senatu.