Nowelizację przyjęto jednogłośnie.

Według obecnie obowiązujących unormowań eksmisja w trybie administracyjnym z mieszkań WAM nie jest możliwa w przypadku kobiety w ciąży, małoletniego, osoby niepełnosprawnej lub ubezwłasnowolnionej wraz z opiekunem, jak również najuboższych emerytów i rencistów.

Wobec takich osób eksmisja może nastąpić wyłącznie na drodze postępowania sądowego z jednoczesnym obowiązkiem orzeczenia uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.

Zgodnie z przyjętym zapisem administracyjna eksmisja z mieszkań wojskowych nie będzie też stosowana wobec obłożne chorych, czyli osób, które dysponują zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym, że chory bez narażenia życia i zdrowia nie może prowadzić normalnej egzystencji ani podjąć pracy.

Zmianę w ustawie zaproponowali posłowie klubu Lewicy. Według nich "przyjęcie takiego rozwiązania czyni zadość konstytucyjnej zasadzie sprawiedliwości społecznej, jak również zrównuje wyraźną dysproporcję w sytuacji prawnej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej".

Według danych przedstawionych przez przedstawicieli MON, spośród lokali, będących w zasobach WAM, tylko jedną trzecią zajmują osoby pełniące służbę wojskową. Pozostałe zajmują wojskowi emeryci lub inne osoby.