Za ponownym uchwaleniem ustawy - czyli za odrzuceniem weta - głosowało 257 posłów, przeciw było 148, ośmiu wstrzymało się od głosu. Większość wymagana do ponownego uchwalenia ustawy wynosiła 248.

Weto odrzucone zostało głosami klubów PO, PSL i Lewicy. Stanowisko prezydenta popierał klub PiS.

Prezydent zawetował ustawę o KSSiP pod koniec grudnia ubiegłego roku. Zastrzeżenia Lecha Kaczyńskiego dotyczyły m.in. przepisu zobowiązującego go do powoływania sędziów w określonym terminie (w ciągu miesiąca od dnia przesłania wniosku przez Krajową Radę Sądownictwa).

Ponadto prezydent zakwestionował scentralizowany model kształcenia kandydatów na stanowiska sędziowskie i prokuratorskie oraz powołanie Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury.

Dera: ta ustawa jest bardzo szkodliwa dla wymiaru sprawiedliwości

Przed piątkowym głosowaniem poseł PiS Andrzej Dera powiedział, że ta ustawa "jest bardzo szkodliwa dla polskiego wymiaru sprawiedliwości".

Poseł chciał wiedzieć, czy prezydent konsultował zgłoszone przez rząd zapisy ze środowiskiem sędziowskim. "Czy pan prezydent zna stanowisko nowego ministra sprawiedliwości (Andrzeja Czumy), który dziś zostanie powołany?" - pytał Dera.

Prezydencki minister Andrzej Duda poinformował, że prezydent odbył konsultacje z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, m.in. Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"Z ich strony nie padło ani jedno dobre zdanie na temat tej ustawy" - powiedział Duda. Jak dodał, ponieważ ustawa wydłuża czas dojścia do zawodu sędziego, może to doprowadzić w ciągu kilkunastu lat "do tragedii personalnej w polskim sądownictwie".

Z kolei podczas czwartkowej debaty Duda, odnosząc się do zarzutów, iż obecnie niektórzy kandydaci wiele miesięcy czekają na decyzję prezydenta o powołaniu na sędziego zaznaczył, że spośród 2359 wniosków prezydent odmówił powołania tylko w dziesięciu przypadkach.

KSSiP ma szkolić i doskonalić zawodowo kadry sądownictwa i prokuratury oraz prowadzić aplikacje

KSSiP ma szkolić i doskonalić zawodowo kadry sądownictwa i prokuratury oraz prowadzić aplikacje ogólną, sędziowską i prokuratorską. Szkoła ma także odpowiadać za kształcenie ustawiczne i prowadzić analizy oraz badania służące ustaleniu kompetencji i kwalifikacji pracowników sądów i prokuratur. Szkoła będzie oferować zajęcia teoretyczne oraz praktyki.

Ustawa reguluje także zasady ustroju sądownictwa i prokuratury po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku, w którym stwierdzono niekonstytucyjność instytucji asesora sądowego.

Asesura ma zostać zastąpiona - wzorem wielu państw europejskich - przez okres stażu na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego w ramach nowego modelu aplikacji sędziowskiej.

W przypadku dotychczasowych asesorów okres asesury konieczny do uzyskania sędziowskiej nominacji został skrócony do roku.