Parze emigrantów ślubu może udzielić polski konsul. Natomiast małżeństwo z cudzoziemcem można zawrzeć za granicą lub w polskim urzędzie stanu cywilnego.
Przebywający za granicą obywatele polscy nie muszą wracać do kraju, aby wziąć ślub. Formalności mogą załatwić w polskim konsulacie. Konsul przyjmie od nich oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński i oświadczenie o tym, jakie nazwisko będą nosili małżonkowie oraz ich dzieci. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko, które było do tej pory nazwiskiem jednego z nich, albo każdy z nich może zachować nazwisko dotychczasowe. Istnieje też trzecia możliwość: małżonek może swoje dotychczasowe nazwisko połączyć z nazwiskiem małżonka. Nazwisko, utworzone w wyniku połączenia, nie może się składać z więcej niż dwóch członów.
Obowiązuje zasada, że dziecko nosić będzie nazwisko ojca, małżonkowie mogą jednak złożyć oświadczenie, że będzie ono nosiło nazwisko matki. Gdyby przebywający za granicą Polak chciał wziąć ślub z cudzoziemką (albo Polka z cudzoziemcem), wtedy mogą to również zrobić przed organem do tego powołanym w państwie pobytu. Polak powinien złożyć tam zaświadczenie, że posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą. Wydaje je konsul.