Ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Lech Kaczyński zawetował pod koniec grudnia. Zastrzeżenia głowy państwa dotyczą m.in. przepisów zobowiązujących prezydenta do mianowania sędziów w określonym terminie, sposobu dochodzenia do zawodu sędziego i powołania Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury.

Olejniczak poinformował, że dziś rano klub Lewicy podjął decyzję o głosowaniu za odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuraturze.

Jak ocenił, przewidziane w ustawie rozwiązania są potrzebne dla przyszłego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i klub Lewicy chce, aby weszły one w życie.

"Odrzucenie tej ustawy utrudniłoby sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości"

Według Olejniczaka odrzucenie tej ustawy utrudniłoby sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, co będzie miało "bardzo poważne konsekwencje".

"Ta ustawa reguluje kwestie funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa. Te regulacje są potrzebne w perspektywie przyszłego rozdzielenia prokuratury od ministra sprawiedliwości" - tłumaczył szef klubu Lewicy.

"Niewejście tej ustawy w życie może uniemożliwić uregulowanie sytuacji asesorów przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co w konsekwencji spowoduje, że nie będą mogli oni dłużej sądzić. To są sprawy nie cierpiące zwłoki" - zaznaczył Olejniczak.

Ustawa o KSSiP wprowadza nowy model aplikacji sędziowskich

Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wprowadza nowy model aplikacji sędziowskich i scentralizowanego kształcenia kadr na potrzeby sądownictwa i prokuratury. KSSiP - zastąpiwszy Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury - ma szkolić i doskonalić kadry sądownictwa i prokuratury oraz prowadzić aplikacje ogólną, sędziowską i prokuratorską.

Z sejmowej arytmetyki wynika, że koalicji wspieranej głosami posłów klubu Lewicy najprawdopodobniej uda się odrzucić to weto prezydenta. Zgodnie z konstytucją odrzucenie prezydenckiego weta wymaga większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przy stuprocentowej frekwencji w trakcie głosowania większość 3/5 to 276 głosów. Koalicja (klub PO liczy 208 posłów, a klub PSL - 31) i klub Lewicy (42) dysponują łącznie 281 głosami.