• URUCHAMIAMY OD DZISIAJ SPECJALNĄ FORMUŁĘ W PORADNIKU Z PUBLIKACJĄ PYTAŃ NASZYCH CZYTELNIKÓW I ODPOWIEDZIAMI NA NIE
Nasz czytelnik pyta, czy osoba, która wyemigrowała z Polski, powinna wymeldować się ze swojego ostatniego polskiego adresu, a jeśli tak, to:

1 Jaki adres będzie w dowodzie osobistym emigranta, czy można mieć dowód bez adresu?