W polskich sądach toczy się kilkaset spraw dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, gdy jedno z rodziców przebywa na emigracji. Sądy muszą rozstrzygnąć o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, zawieszeniu jej wykonywania, a nawet o pozbawieniu.
Najczęściej władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i wówczas każdy z nich ma takie same prawa i obowiązki przy jej wykonywaniu. Może więc decydować o miejscu pobytu dziecka, sposobie spędzania wakacji, wyborze szkoły i ewentualnie w przyszłości zawodzie. Może też zarządzać majątkiem dziecka, a nawet podjąć decyzję o tym, czy wyjedzie ono za granicę i zamieszka tam z jednym z rodziców.
Zdarza się, że rodzice nie są jednomyślni przy podjęciu decyzji dotyczących istotnych praw dziecka. Wtedy spór między nimi rozstrzyga sąd rodzinny i opiekuńczy na wniosek jednego albo obojga rodziców. Procedury w sądzie trwają jednak długo, więc coraz częściej niektórzy rodzice uważają, że najprościej będzie drugiego pozbawić praw rodzicielskich albo ograniczyć w wykonywaniu ich. Dzięki temu mogliby podejmować istotne decyzje dotyczące praw wspólnego dziecka.