Sposobem na karierę zawodową na emigracji może być służba w obcej armii. Decyduje się na to coraz więcej Polaków. Muszą jednak uzyskać na to zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpływa coraz więcej wniosków o wyrażenie zgody na zaciągnięcie się do obcej armii lub do zagranicznej organizacji wojskowej. Służba wojskowa za granicą jest lepiej płatna niż w Polsce. Zawodowy żołnierz, nawet w stopniu szeregowego w armii w krajach UE, otrzymuje żołd kilkakrotnie wyższy niż w kraju.

Do jakiej armii