Brak właściwej opieki lekarskiej i odpowiednich warunków w areszcie dla osoby chorej psychicznie stanowi naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - orzekł we wtorek Trybunał.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, chorego psychicznie m.in. schizofrenię, a aresztowanego pod zarzutem rozboju w 2005 roku. Był on przetrzymywany - jak podkreślił Trybunał - w warunkach właściwych dla osoby zdrowej psychicznie. W skardze, złożonej w 2006 roku, mężczyzna uskarżał się m.in. na złe warunki sanitarne w więzieniu i przeludnienie w zakładach karnych.

W trakcie aresztowania mężczyzna był wielokrotnie przewożony do szpitala, gdyż miał halucynacje i próbował popełnić samobójstwo.

Trybunał uznał, że niezapewnienie odpowiedniej opieki mężczyźnie stanowi naruszenie art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (zakaz tortur oraz poniżającego i nieludzkiego traktowania) i zasądził na jego rzecz 10 tys. euro tytułem zadośćuczynienia od państwa polskiego.