Przedstawiamy 12. – ostatnią część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Szczególnie uwzględniamy w nim zmiany wprowadzone ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020; dalej: ustawa nowelizująca), która weszła w życie 28 lipca 2016 r.
W niniejszym odcinku zostaną zaprezentowane pozostałe środki ochrony prawnej uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, takie jak odwołania oraz skargi do sądu, a także regulacje dotyczące odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy. Wzorem poprzednich części komentarza nie zabraknie w opracowaniu odniesień do poglądów zawartych w wybranych wyrokach KIO, a także w orzecznictwie sądów powszechnych oraz administracyjnych.

PEŁNĄ TREŚĆ KOMENTARZA ZNAJDZIESZ TU >>>>