W niniejszym odcinku zostaną zaprezentowane pozostałe środki ochrony prawnej uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, takie jak odwołania oraz skargi do sądu, a także regulacje dotyczące odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy. Wzorem poprzednich części komentarza nie zabraknie w opracowaniu odniesień do poglądów zawartych w wybranych wyrokach KIO, a także w orzecznictwie sądów powszechnych oraz administracyjnych.

PEŁNĄ TREŚĆ KOMENTARZA ZNAJDZIESZ TU >>>>

Poprzednie części komentarza ukazały się:

cz. 1 – 22 listopada 2016 r. (DGP nr 225),

cz. 2 – 20 grudnia 2016 r. (DGP nr 245),

cz. 3 – 24 stycznia 2017 r. (DGP nr 16),

cz. 4 – 21 lutego 2017 r. (DGP nr 36),

cz. 5 – 21 marca 2017 r. (DGP nr 56),

cz. 6 – 18 kwietnia 2017 r. (DGP nr 75),

cz. 7 – 23 maja 2017 r. (DGP nr 98),

cz. 8 – 20 czerwca 2017 r. (DGP nr 117),

cz. 9 – 18 lipca 2017 r. (DGP nr 137),

cz. 10 – 22 sierpnia 2017 r. (DGP nr 161),

cz. 11 – 19 września 2017 (DGP nr 181).

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

● z 5 lipca 2001 r. o cenach

● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

● z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl