Wprowadzenie nowych przepisów określających zasadnicze wynagrodzenie asystentów sędziów oraz uwzględnienie w budżecie na 2018 r. wzrostu wynagrodzeń - wskazało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów w piśmie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W piśmie do MS podkreślono, że przyjęty przez rząd wstępny projekt budżetu na rok 2018, nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Zaznaczono, że projekt ustawy zakładający wskaźnik wzrostu wynagrodzeń rok do roku na poziomie 100 proc. nie jest wystarczający.

Stowarzyszenie wskazuje, że nawet jeżeli w projekcie budżetu zaplanowano wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądów powszechnych na poziomie projektowanej inflacji, czyli 2,3 proc. i zaplanowano na ten cel środki finansowe – "to trudno uznać je za wystarczające".

Reklama

"Byłaby to jedynie jednorazowa waloryzacja wynagrodzeń, a nie ich znaczące podwyższenie. Ponadto środki finansowe przekazane do dysponentów budżetu niższego stopnia bez odpowiedniego zapisu w ustawie budżetowej albo odpowiednim rozporządzeniu ministra sprawiedliwości nie gwarantuje otrzymania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego o 2,3 proc. wszystkim pracownikom zatrudnionym w sądach powszechnych" - podkreślono.

Zwrócono uwagę, że "dotychczas tylko nieliczne sądy ustaliły siatkę płac pracowników w sposób całkowicie eliminujący nieuzasadnioną dysproporcję wynagrodzeń zasadniczych osób wykonujących taką samą pracę". Jak zaznaczono, problem ten dotyczy również asystentów sędziów i wymaga pilnych zmian systemowych.

Stowarzyszenie uważa, że obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, ustalające jego wysokość w granicach od 3000 złotych do 4200 złotych brutto nie uwzględnia zasad wzrostu wynagrodzeń, które zawarto w ustawie o prawie o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów w piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości wskazuje zatem na konieczność niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych, które wprowadzą nowe przepisy ustalające zasadnicze wynagrodzenie asystentów sędziów oraz wprowadzenie odpowiedniej korekty do projektu budżetu na 2018 rok.