ZMIANA PRAWA

Firmy nie muszą wyrzucać tekturowych pudeł i drewnianych skrzynek używanych do pakowania towarów. Mogą je teraz legalnie przekazywać osobom fizycznym, które będą mogły wykorzystywać tego rodzaju odpady powtórnie jako opakowania lub paliwo. Taką możliwość wprowadza rozporządzenie ministra środowiska z 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom niebędącym przedsiębiorcami (Dz.U. nr 235, poz. 1614).

Przekazanie opakowań może nastąpić tylko w takich sytuacjach, kiedy odpady te nie będą wymagały przetworzenia. Rozporządzenie wskazuje, że opakowania z drewna można przekazać osobom fizycznym także wtedy, gdy posłużą one do wykonywania drobnych napraw i konserwacji. Tak samo jest w przypadku opakowań z towarów tekstylnych.

Zmiana ta sprawi, że w przypadku pudełek z tektury i skrzynek drewnianych przedsiębiorcy nie muszą ponosić kosztów związanych z ich składowaniem. Ponadto w ten sposób będą oszczędzane także surowce naturalne.

Nowelizacja rozporządzenia powala także na przekazanie odpadów, jakimi są żużle czy mieszanki popiołowo-żużlowe z odpadów paleniskowych, a także te, które pochodzą z pieców szybowych lub obrotowych. Takie odpady mogą być wykorzystane do utwardzania dróg i placów. Przepisy zastrzegają, że taki sposób wykorzystania żużlu nie może powodować zapylenia. Tak więc tego rodzaju odpadów nie można wysypywać bezpośrednio na drogi.

Z kolei stałe osady powstałe z oczyszczania buraków można wykorzystywać do poprawy fizycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości gleby.