Weszła ona w życie 28 lipca 2016 r., a w dzisiejszym odcinku omawiamy przepisy odnoszące się do kontroli udzielania zamówień, Krajowej Izby Odwoławczej oraz środków ochrony prawnej. Podobnie jak w poprzednich częściach komentarza, nie zabraknie w opracowaniu odniesień do poglądów orzecznictwa KIO oraz sądów powszechnych oraz administracyjnych.

Cały komentarz dostępny jest w eDGP >>