Uwzględniając postulaty samorządu adwokackiego i radcowskiego senackie komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawczej zaproponowały poprawki do ustawy, przyjętej w grudniu ub.r. przez Sejm.

Zgodnie z tymi poprawkami egzamin zawodowy adwokatów i radców prawnych ma składać się - jak proponują senatorowie - z pięciu części pisemnych i jednej ustnej.

Natomiast w trakcie aplikacji, aplikanci spędzaliby pięć miesięcy w sądzie. Jedna z poprawek przewiduje także - jak podkreślał sprawozdawca połączonych komisji Leon Kieres (PO) - by doktorzy nauk prawnych nie byli zwolnieni z wymogu aplikacji adwokackiej i radcowskiej.

Rozwiązanie to oprotestowało Stowarzyszenie Doktorów Nauk Prawnych-Praktyków

W przesłanym komunikacie napisano, że "stowarzyszenie wyraża zdumienie bezprzykładnym uporem, jaki prezentuje w trakcie prac parlamentarnych Naczelna Rada Adwokacka względem dopuszczenia doktorów - praktyków do wykonywania zawodu adwokata. Argumentacja NRA opiera się na deprecjonowaniu roli i znaczenia tytułu naukowego doktora nauk prawnych" - napisano.

W trakcie senackiej debaty wskazywano na konieczność wprowadzenia ustnych egzaminów na aplikację adwokacką. "Egzamin taki sprawdza umiejętności argumentacji, zdolności oratorskie" - powiedział Grzegorz Czelej (PiS) Zaznaczył, że zawód adwokata "wymaga reagowania w trakcie stresu i zaskoczenia".

Także Zbigniew Cichoń (PiS) podkreślał, że zawód adwokata kojarzy mu się ze sztuką wysławiania, argumentowania. "Rezygnacja z tego jest zupełnie nieuzasadniona" - powiedział.

Do nowelizacji złożono kilka poprawek legislacyjnych, a także poprawki dotyczące aplikantów

Nowelizacja ustawy prawo o adwokaturze w formie, przyjętej przez Sejm w grudniu przewiduje m.in. zmniejszenie liczby pytań na egzaminie wstępnym na aplikacje z 250 do 150, rezygnację z części ustnej tego egzaminu, egzamin zawodowy wyłącznie w formie pisemnej oraz poszerzenie grupy uprawnionych do wpisu na listy adwokackie.

Prezes NRA Joanna Agacka-Indecka podkreślała wcześniej, że część ustna egzaminu zawodowego dla adwokatów jest konieczna, gdyż zawód ten polega m.in. na występowaniu na sali sądowej. Agacka-Indecka podkreślała także, że aplikanci nadal powinni mieć możliwość odbywania sześcio- bądź pięciomiesięcznych praktyk w sądach.