O poradnictwo obywatelskie i mediacje mają się poszerzyć usługi świadczone na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Tak wynika z prezydenckiego projektu wniesionego właśnie do Sejmu.
Na jego mocy powiększyć się ma również katalog obywateli uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Mowa m.in. o osobach bezrobotnych, niepełnosprawnych czy objętych systemami pomocy publicznej, takimi jak pomoc społeczna, wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy domowej bądź profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
Projekt dopuszcza możliwość prowadzenia mediacji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. „W pierwszym roku obowiązywania znowelizowanych przepisów – w miarę możliwości usługodawców, a począwszy od roku 2019 – obligatoryjnie, w każdym punkcie istniałaby możliwość zorganizowania mediacji po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania” – czytamy w uzasadnieniu.
Poradnictwo obywatelskie, wprowadzenia którego głowa państwa także chce, ma natomiast ułatwić osobom nieobeznanym ze skomplikowanym prawniczym językiem zrozumienie i wykorzystanie w praktyce wiedzy uzyskanej wraz z poradą prawną. Ten rodzaj wsparcia ma być skierowany m.in. do dłużników, a także osób potrzebujących porad w sprawach mieszkaniowych czy w zakresie zabezpieczenia społecznego.
Co więcej, prawnicy udzielający nieodpłatnych porad zyskają nowy obowiązek informacyjny. Beneficjenci pomocy powiadamiani mają być o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową (o ile udzielenie pomocy przyjmie formę sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowoadministracyjnym).
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do Sejmu