Zmiany w zasadach przechodzenie na emeryturę

 •  - Kiedy ZUS wypłaci emeryturę bez rozwiązania stosunku pracy
 •  - Nowe przepisy dotyczące emerytur kapitałowych
 •  - Zasady wypłacania emerytur przez otwarte fundusze emerytalne

Zobacz poradnik w eGP.

Kto może starać się o wcześniejszą emeryturę

 •  - Kto może skorzystać z emerytury pomostowej
 •  - Jak ZUS obliczy wysokość emerytury pomostowej
 •  - Czy wykonujący pracę w szczególnych warunkach z wykazu A lub B mogą przejść na emeryturę w 2009 roku
 •  - Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę mieszaną

Zobacz poradnik w eGP.

Wybór formy opodatkowania

 •  - Kto do 20 stycznia musi wybrać lub zmienić formę opodakowania
 •  - Jaki sposób opodatkowania jest najkorzystniejszy dla samozatrudnionych
 •  - Komu nie opłaca się opodatkowanie liniowym PIT

Zobacz poradnik w eGP.

Jak płacić podatek od najmu w 2009 r.

 •  - Jaką formę opodatkowania najmu wybrać
 •  - Jak płacić i wyliczyć ryczałt przy najmie
 •  - Jak płacić podatek według skali
 •  - Jakie koszty można uwzględnić przy najmie
 •  - Kiedy VAT od prywatnego najmu

Zobacz poradnik w eGP.

Jak są opodatkowane wynagrodzenia w 2009 roku

 •  - Jak będzie opłacany podatek od pensji
 •  - Jak opodatkowane będą honoraria autorskie
 •  - Jak opodatkowane będą umowy zlecenia

Zobacz poradnik w eGP.

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach

 •  - Kto skorzysta z dłuższego urlopu macierzyńskiego
 •  - Jak zmienią się zasady korzystania z zasiłku macierzyńskiego
 •  - O ile wzrosną składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych
 •  - Jakie nowe obowiązki bhp mają pracodawcy

Zobacz poradnik w eGP.

Upadłość konsumencka

 •  - Kto może wystąpić o ogłoszenie upadłości
 •  - Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, a kiedy umorzy postępowanie
 •  - Jaka jest procedura oddłużenia dłużnika
 •  - Jak wygląda upadłość konsumencka w krajach UE

Zobacz poradnik w eGP.

Jak rozliczyć przychód z działalności gospodarczej lub najmu w PIT-28

 •  - Kto składa zeznanie roczne PIT-28
 •  - Jakie dołączyć załączniki do zeznania
 •  - Jaki  przychód rozliczyć na druku PIT-28
 •  - Jak prawidłowo wypełnić formularz
 •  - Jakie ulgi można odliczyć

Zobacz poradnik w eGP.

Rozliczenie samochodu w 2009 r.

 •  - Jak rozliczyć podatkowo samochód wykorzystywany w firmie
 •  - Jak rozliczyć krajowe i zagraniczne delegacje samochodowe
 •  - Jakie są nowe przepisy dotyczące transportu samochodowego dla firm

Zobacz poradnik w eGP.