Gminy łatwiej pozyskają mieszkania komunalne, które nie posiadają statusu lokali socjalnych. Wysokość wsparcia finansowego będzie wynosić od 30 do 50 proc. kosztów inwestycji.
Dziś Sejm zajmie się poprawkami komisji sejmowych do projektu nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Nowe przepisy zwiększą nawet do 50 proc. wysokość finansowego wsparcia państwa dla przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla najuboższych. Rząd chce, by gminy budowały domy komunalne i proponowały wynajęcie nowych mieszkań osobom z budynków o niskim standardzie, którzy regularnie uiszczają opłaty czynszowe. Opuszczone przez nich mieszkania stałyby się lokalami socjalnymi dla najuboższych oraz dla osób oczekujących na eksmisję.

Zwrot poniesionych kosztów

Pomoc finansowa z budżetu państwa będzie przeznaczona na zakup mieszkań komunalnych niemających statusu lokali socjalnych oraz na zmianę sposobu użytkowania budynków niemieszkalnych. Jej maksymalna wysokość, w zależności od inwestycji, wynosić będzie od 30 do 50 proc. kosztów, a nie jak obecnie 20-40 proc. Finansowe wsparcie ma być udzielane także związkom międzygminnym, gminom oraz organizacjom pożytku publicznego. Podmioty te będą mogły pozyskać mieszkanie chronione poprzez inwestycję polegającą na budowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania budynku. Obecne przepisy pozwalają jedynie na zakup lokalu lub zakup połączony z remontem.

Inwestycje TBS-ów

Tworzenie mieszkań komunalnych, także z państwowych pieniędzy, będzie odbywać się w ramach inwestycji prowadzonej przez towarzystwo budownictwa społecznego. Warunkiem uzyskania środków z budżetu będzie zwiększenie przez gminę zasobu lokali socjalnych lub mieszkań chronionych. Jednocześnie za każde mieszkanie komunalne powstałe dzięki dofinansowaniu państwa gmina będzie musiała wydzielić odpowiednią liczbę lokali socjalnych z dotychczas posiadanych lokali. Nowe przepisy zakładają też możliwość zakupienia przez gminy całego budynku. Umowy z inwestorami ma podpisywać Bank Gospodarstwa Krajowego, gospodarujący funduszem dopłat. On też wypłaci i rozliczy wypłacone środki.
Nowelizacja powinna wejść w życie 1 lutego 2009 r.