Projekt przewiduje też odejście od kształtowania wysokości wynagrodzeń w oparciu o kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej. Nowelizacją zajmie się podkomisja rozpatrująca już projekt zmiany wynagrodzeń sędziów TK. Do 19 stycznia podkomisja ma opracować wspólne sprawozdanie z obu projektów.

Z aprobatą o planach odejścia od kwoty bazowej jako podstawy kształtowania wynagrodzeń wypowiedzieli się podczas posiedzenia przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa i Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". "Uwagi dotyczą przede wszystkim wysokości mnożników (...) nie może to być rozwiązanie docelowe" - zaznaczył wiceprzewodniczący KRS Ryszard Pęk.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o prokuraturze wynagrodzenia m.in. sędziów uzależnione będą od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku, a nie od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej (w 2009 r. wynagrodzenie to ma wynieść 2951,36 zł).

Jeżeli przeciętne wynagrodzenie w danym roku będzie niższe od wskaźnika za rok poprzedzający - przyjmie się za podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego wskaźnik z roku poprzedniego.

Nowela określa też na nowo mnożniki podstawy wynagrodzenia tak, by płace sędziów i prokuratorów mogły wzrosnąć o zapowiadaną już wcześniej kwotę co najmniej 1000 zł - niezależnie od zajmowanego stanowiska. Mnożniki mają się kształtować w wysokości od 2,05 (dla sędziego sądu rejonowego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej) do 3,23 (dla sędziego sądu apelacyjnego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w trzeciej stawce awansowej).

Pozostałe składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za wieloletnią pracę, mają być naliczane na dotychczasowych zasadach.

Nowela ma dotyczyć sędziów sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, sędziów TK, Sądu Najwyższego, prokuratorów cywilnych, wojskowych i IPN (w tym także sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku), asesorów sądowych w sądach powszechnych i wojskowych, asesorów prokuratury oraz referendarzy sądowych.

Z kolei prezydencki projekt nowelizacji ustawy o TK przewiduje zniwelowane różnic w wielkości wynagrodzeń sędziów TK w stosunku do uposażeń sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.