Jak poinformował w komunikacie przekazanym w środę PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach Jan Klocek, 25 kwietnia Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, wystąpił do prezesów Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie o zajęcie stanowiska w sprawie "celowości przeniesienia Sądu Rejonowego w Sandomierzu z obszaru Sądu Okręgowego w Kielcach do właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu".

"Kierownictwo Sądu Okręgowego w Kielcach prezentuje pogląd, że planowana zmiana nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. Sąd Rejonowy w Sandomierzu działa w strukturze okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach od kilkunastu lat i tę sytuację należy uznać za prawidłową" – podkreślono w komunikacie.

W stanowisku zwrócono uwagę, że sandomierski sąd uzyskuje dobre wyniki w zakresie "sprawności postępowania i stabilności orzecznictwa". "Bez wątpienia jest to efektem właściwej pomocy udzielonej temu sądowi ze strony Sądu Okręgowego w Kielcach, a także sprawowanemu nadzorowi administracyjnemu" – napisano.

Zwrócono też uwagę, że w odkąd sąd w Sandomierzu podlegał okręgowi kieleckiemu, poniesiono "spore nakłady" na poprawę warunków pracy instytucji, na czym skorzystała społeczność miasta i powiatu sandomierskiego. "Obecnie planowana jest budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego w Sandomierzu. Ewentualna zmiana może nie gwarantować kontynuacji uzyskanych osiągnięć i realizacji zamierzeń" - podkreślono w komunikacie.

Zdaniem władz kieleckiego sądu, planowana reorganizacja spowoduje "nieuzasadnione poniesienie kosztów oraz utrudnienia w dostępie do sądu dla społeczeństwa", a także "dezorganizację utrwalonego schematu funkcjonowania sądów, prokuratur i policji". "Obecnie działalność wspomnianych organów jest kompatybilna, bowiem zakres terytorialny tych instytucji pokrywa się, tworząc prawidłową strukturę" – oceniono.

"Bez wątpienia planowana reorganizacja zaburzy także jednolitość funkcjonowania województwa świętokrzyskiego" – podkreślono w komunikacie.

Zauważono też, że w ostatnich latach kilkakrotnie podejmowano podobne próby zmian "i każdorazowo okazywały się one bezzasadne". "Od tamtego czasu nie zaistniały żadne nowe okoliczności, które obecnie uzasadniałyby wspominaną reorganizację" – argumentowano.

Jak wynika z komunikatu, planowana zmiana mogłaby obowiązywać od 1 lipca br. lub od początku 2018 r.

Sądowi Okręgowemu w Kielcach podlega obecnie 12 sądów rejonowych, zlokalizowanych w Kielcach i stolicach powiatów województwa świętokrzyskiego (w Kazimierzy Wielkiej funkcjonują Wydziały Zamiejscowe SR w Busku-Zdroju).

W okręgu tarnobrzeskim znajdują się Sądy Rejonowe z: Tarnobrzega, Niska, Kolbuszowej, Stalowej Woli i Mielca.

Po reformie administracyjnej od 1999 r. Sądowi Okręgowemu w Tarnobrzegu podlegały m.in. trzy świętokrzyskie sądy rejonowe - w Sandomierzu, Opatowie i Staszowie. Taka struktura funkcjonowała do lipca 2001 r., kiedy to dostosowano obszar właściwości sądów okręgowych do zmian terytorialnych.