Samorządy się boją

Oświadczenia patronackie są dziś w Polsce mało popularne.

- Najlepszą instytucją jest poręczenie - twierdzi Jerzy Bańka. Poręczenie udzielone przez samorząd ma odpowiedni walor prawny. Ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy jest też przenoszone na poręczyciela - tłumaczy.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem oświadczenie patronackie musi być ujęte w księgach wystawcy. Może to wzbudzać niechęć samorządów, które będą się obawiać, że umowy wsparcia będzie trzeba uwzględniać w bilansie miasta podobnie jak poręczenia.

Prezes BGK jednak uspokaja

- Regulacja ta została napisana w całkiem innych celach, gdy oświadczenia patronackie przedstawiały tylko zachodnie koncerny - uważa Ewa Balicka-Sawiak.

Różna jest też istota obu instrumentów.

- Poręczenie, w przeciwieństwie do oświadczenia patronackiego, ma charakter zobowiązaniowy - mówi Krzysztof Hłąd, adwokat z Częstochowy. Przy oświadczeniu patronackim samorząd może co najwyżej ponosić odpowiedzialność na zasadzie winy w sytuacji, gdy wyrządzi szkodę bankowi poprzez wadliwą rekomendację spółki - tłumaczy adwokat.

Także miasto Szczecinek nie uznało w bilansie gminy oświadczenia patronackiego za poręczenie.

- Nasze miasto wyraziło tylko dobrą wolę dbania o to, że spółka będzie funkcjonowała zgodnie z prawem, oraz wolę dołożenia wszelkich starań, że utrzyma ona płynność finansową, dzięki której spłaci zaciągnięty kredyt - dodaje Grzegorz Kołomycki.

Uzyskanie oświadczeń patronackich może niekiedy wiązać się z trudnościami.

- Decyzje samorządu w tym zakresie mogą mieć znamiona decyzji politycznej. Ważne jest więc zatem, który organ gminy je podejmuje - uważa Hanna Hawlik.

Dlatego najlepiej, kiedy oświadczenie patronackie jest wydawane przez zarząd samorządu na podstawie uchwały rady gminy.

- W Szczecinku decyzja o udzieleniu oświadczenia patronackiego podjęta była przez radę gminy. Uchwała umożliwiła burmistrzowi podpisanie i wykonanie takiego oświadczenia - mówi Grzegorz Kołomycki.

1770 umów kredytowych aktualnie obsługuje Krajowy Fundusz Mieszkaniowy