Od 1 stycznia obowiązują wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. nr 196, poz. 1217) składowanie 1 tony odpadów na wysypisku będzie teraz droższe o 25 zł w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to, że przedsiębiorcy wywożący odpady z gospodarstw domowych zapłacą teraz 100 zł za każdą przywiezioną tonę zmieszanych śmieci na składowisko. Koszt ten może zostać przerzucony na mieszkańców miast i gmin. Ministerstwo Środowiska szacuje jednak, że po podwyżce opłat za składowanie odpadów na wysypisku miesięcznie zapłacimy średnio o 62 grosze więcej niż w roku 2008.

Eksperci twierdzą, że podwyżki mogą być nieznaczne - na poziomie od 5 proc. do 8 proc., ale tylko pod pewnymi warunkami.

Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, zaznacza, że nieznacznie wyższe opłaty za wywóz śmieci z gospodarstw domowych będą tylko wtedy, jeżeli firmy, które realizują tego typu usługi, zainwestowały wcześniej w systemy do sortowania odpadów. Przedsiębiorstwa, które tego nie zrobiły odpowiednio wcześniej, przerzucą cały koszt podwyżki za składowanie śmieci na swoich klientów.

Podwyżka opłaty za składowanie odpadów wynika z tego, że Polska musi przetwarzać i odzyskiwać coraz więcej odpadów, a nie tylko je składować. Obecnie ponad 90 proc. odpadów ulegających biodegradacji trafia na wysypiska. Nie są one w żaden sposób przetwarzane. Unia Europejska wymaga, aby do 2010 roku na składowiska trafiało nie więcej niż 75 proc. takich odpadów. Resort środowiska oczekuje, że podniesienie opłat za składowanie odpadów zmieszanych wymusi na przedsiębiorcach nie tylko segregację śmieci, ale i ich przetwarzanie. Ponadto wyższe stawki opłat za składowanie odpadów mają spowodować podwyższenie kosztów zarządzania wysypiskami. W ten sposób działalność firm, które zajmują się odzyskiem i recyklingiem odpadów, będzie bardziej konkurencyjna w stosunku do tych, które posiadają składowiska.

W rozporządzeniu określono, że 100 zł będzie wynosiła opłata za składowanie jednej tony już posegregowanych odpadów - papier, szkło etc. Dzięki temu mniej opłacalna będzie praktyka polegająca na tym, że przedsiębiorcy odbierali od mieszkańców posegregowane odpady, które w efekcie i tak trafiały na składowiska razem z innymi śmieciami. Wyższa stawka ma w tym przypadku wymusić kierowanie posegregowanych odpadów do przetworzenia.