Budowa obwodnicy Augustowa jest wstrzymana już od kilku miesięcy, a kilkanaście dni temu Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił pozwolenie na jej budowę.

"Obecna sytuacja narusza prawo mieszkańców do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. W Augustowie są przekroczone wszystkie normy zanieczyszczeń i hałasu" - powiedział PAP Chmielewski.

Dodał, że mieszkańcy mają dość tirów w mieście i braku decyzji w sprawie obwodnicy ich miasta.

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest już gotowa. Przedstawiciele władz i komitetów popierających budowę obwodnicy chcą zebrać pod nią jak najwięcej podpisów mieszkańców. Skierują oni także wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o rozpatrzenie skargi, którą w marcu 2007 roku skierowała przeciwko Polsce Komisja Europejska w związku z budową obwodnic Augustowa i Wasilkowa.

"Chcemy, by Trybunał wypowiedział się, czy w myśl europejskiego prawa obwodnica może być budowana przez dolinę Rospudy czy nie" - powiedział Chmielewski.

W marcu 2007 roku Komisja Europejska skierowała pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu

Sprawa budowy obwodnicy Augustowa, której fragment ma przebiegać przez cenną przyrodniczo Dolinę Rospudy, toczy się od kilku lat. Rozpoczęcie budowy zaostrzyło konflikt pomiędzy mieszkańcami, którzy domagają się jak najszybszej budowy obwodnicy wokół Augustowa, inwestorem i ekologami, obawiającymi się szkód w środowisku naturalnym.

W celu rozwiązania sporu rok temu powołano "okrągły stół" w sprawie budowy obwodnicy Augustowa. W jego skład weszli przedstawiciele rządu, samorządu, drogowcy, naukowcy, ekolodzy i przedstawiciele mieszkańców Augustowa. Uzgodnili oni, że inwestor jeszcze raz wybierze najkorzystniejszy wariant budowy obwodnicy.

Warianty brane pod uwagę, to: lokalizacja przez Dolinę Rospudy z zastosowaniem różnych technik budowy (tunel lub estakada), obwodnica poprowadzona w pobliżu miejscowości Raczki, a trzeci - przez Chodorki.

W marcu 2007 roku Komisja Europejska skierowała pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, w związku z budową obwodnic Augustowa i Wasilkowa. Nie wiadomo kiedy trybunał się nią zajmie.