Tak wynika ze zmienionego projektu rozporządzenia MF w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez organy podatkowe za udostępnienie informacji komornikom sądowym.

W pierwotnej wersji rozporządzenia informacja pisemna dotycząca jednego dłużnika (bez względu na jej zakres) miała wynieść 60 zł. W przypadku informacji w innej formie, np. telefonicznej, komornik miałby zapłacić 50 zł.

Według Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wprowadzenie dla komorników opłat za informacje podatkowe o dłużnikach odbije się wzrostem obciążeń finansowych dla przedsiębiorców. Koszty opłat poniosą wierzyciele (w przypadku bezskutecznej egzekucji) lub dłużnicy (przy skutecznej egzekucji).

Uzasadniając skalę obniżek MF tłumaczy, że wnioski organizacji mogły zostać uwzględnione tylko częściowo

O obniżenie opłat o połowę oraz zwolnienie z obowiązku ich uiszczania w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego zaapelowała do ministerstwa Krajowa Rada Komornicza.

Uzasadniając skalę obniżek MF tłumaczy, że wnioski organizacji mogły zostać uwzględnione tylko częściowo. Zdaniem resortu obciążenie pracą niezbędną do realizacji wniosku komornika oraz koszty materiałów ponoszone przez organy podatkowe "są znaczne". Są one większe niż np. w przypadku ZUS, gdzie za udzielanie informacji przewidziana jest opłata na poziomie około 33 zł. Zdaniem resortu nie można było zwolnić z pobierania opłaty w sprawach egzekucyjnych, gdyż nie pozwala na to Ordynacja podatkowa.

Wydanie rozporządzenia określającego wysokość opłat za informacje dla komorników jest konieczne ze względu na ostatnią nowelizację Ordynacji podatkowej, która wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r. Nowe przepisy przewidują, że informacje dla komorników będą odpłatne. Obecnie koszty związane z przekazywaniem takich informacji przez organy podatkowe pokrywane są z budżetu państwa.