Samorządy i ich jednostki organizacyjne są zobowiązane do dokonywania okresowych ocen urzędników. Zobowiązanie to wynika z ustawy o pracownikach samorządowych. Nowa wersja tego aktu prawnego wejdzie w życie z początkiem nowego 2009 roku (ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych - Dz.U. nr 223, poz. 1458). Jej przepisy oddają kompetencję do określania zasad i procedur dokonywania oceny w ręce kierownika jednostki samorządu terytorialnego (art. 27-29). Reguły prowadzenia ocen okresowych w urzędzie powinny być spisane w wydanym przez niego zarządzeniu. Ten akt prawa wewnętrznego nie powinien jednak odnosić się jedynie do systemu ocen. W miarę możności powinien zawierać zobowiązującą deklarację mówiącą, że urząd nastawiony jest na ciągłe poprawianie jakości swojego działania i rozwój zawodowy urzędników, a dąży do tych celów m.in. przez stosowanie okresowych ocen i prowadzenie polityki szkolenia urzędników.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP