Nowelizacja znosi awanse poziome sędziów, czyli stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym. Awanse te zostały wprowadzone nowelizacją z czerwca 2007 r., której przepisy obowiązują od lipca 2008.

W listopadzie prezydent po raz drugi już zawetował ustawę likwidującą awans poziomy. W uzasadnieniu L. Kaczyński podkreślił, że zawetowana ustawa "jest w zasadzie powtórzeniem ustawy", której podpisania odmówił 3 lipca. Według prezydenta ustawa była próbą "zniesienia aprobowanej przez środowisko sędziowskie instytucji awansu poziomego powołanej dla uhonorowania dobrych sędziów z długoletnim stażem orzeczniczym".

"Odmawiam podpisania ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. również dlatego, że w sposób niedopuszczalny pomniejsza znaczenie osobistej prerogatywy Prezydenta RP, jaką jest powoływanie sędziów" - podkreślił prezydent uzasadniając swą decyzję.

W miniony piątek w Sejmie kluby PO, PSL i Lewicy były za odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy, PiS - za jego podtrzymaniem.