Odrzucając apelację, sąd zdecydował jednocześnie o niedopuszczalności rewizji w Trybunale Federalnym (odpowiednik Sądu Najwyższego).

Jednym z elementów wyroku jest zadośćuczynienie w wysokości 50 tys. euro.

Powiernictwo Polskie zapowiada zażalenie na decyzję o niedopuszczalności rewizji oraz zwrócenie się do Trybunału w Strasburgu.

Sprawa związana jest z rozpowszechnianą w zeszłym roku przez Powiernictwo Polskie ulotką, przedstawiającą Steinbach wraz z postaciami esesmana i niemieckiego średniowiecznego rycerza. Poniżej zamieszczono nieco zmieniony cytat z przemówienia Adolfa Hitlera z konferencji w Monachium z 29 września 1938 roku.

Cytat z Hitlera

Napis głosił: "Pozostaje jeszcze jeden problem, który musi zostać rozwiązany i z pewnością rozwiązany będzie. Są to nasze ostatnie roszczenia majątkowe (w oryginalnym przemówieniu była mowa o roszczeniach terytorialnych), które postawiliśmy w Europie, ale są to żądania, z których nie zrezygnujemy".